Så lyckas du med SEO inom B2B

Sökmotoroptimering för B2B-företag skiljer sig markant från hur det fungerar inom konsumentvärlden. Det handlar mindre om volym och mer om relevans. Det viktigaste är inte om hur många som söker på ett visst ord eller viss fras. Det viktigaste är att rätt person hittar just dig och din sida.

Därför brukar vi tala om kvalitativ SEO för B2B. Men hur gör du då för att tänka kvalitativ SEO? Hur gör du för att identifiera rätt sökord och sökfraser som dina viktigaste målgrupper söker på? Första steget är att lära känna sina målgrupper och personas på djupet. Vilka är deras drivkrafter, utmaningar och behov?

Vill du ladda ner innehållet på den här sidan kan du göra det här...

Whitepaper SEO för B2B

Viktigaste principerna att följa

Det finns en lång rad faktorer som påverkar hur väl du lyckas med din organiska optimering av dina sidor. Här har vi sammanställt de viktigaste som påverkar din ranking hos Google. Ambitionen är inte att vara heltäckande. Google har över 200 viktiga rankingsignaler och över 10 000 subsignaler som de utgår från. Dessutom gör de fler än 900 uppdateringar per år. Men genom att följa de grundläggande principer kring din SEO som vi presenterar här, kommer du att täcka upp för de viktigaste.

On-page-faktorer

Dessa faktorer har du som publicerar kontroll över. Några av de viktigaste är kvaliteten på ditt innehåll, att du använder relevanta sökord och sökfraser på dina sidor och att du har en arkitektur som gör det lätt för både besökare och sökmotorer att hitta dina sidor.

Off-page-faktorer

Faktorer som påverkas av besökare, läsare och andra som publicerar. Dessa är svårare att få kontroll över än on-page-faktorerna men det finns ändå mycket du kan göra för att förbättra off-page, exempelvis i form av kvalitativa länkar.

  

HTML - använd de viktigaste principerna på alla sidor

HTML är den underliggande koden som används för att skapa en webbplats. Sökmotorerna kan plocka upp signaler från specifika HTML-element. Här följer några av de viktigaste att utnyttja om du vill lyckas med ditt SEO-arbete.

13 Titlar

Innehåller dina titel-taggar sökord som är relevanta för sidorna?

HTML-titlarna är fortfarande den viktigaste signalen till sökmotorerna för att få dem att förstå vad sidan handlar om. Därför är det viktigt att tänka igenom vilka ord och fraser du önskar att varje sida ska hittas för och använda dessa genom att formulera unika, deskriptiva titlar som är lätta att förstå – och därmed också lätta att hitta.

14 Beskrivningar

Innehåller dina meta-beskrivningar information om vad sidorna handlar om?

Meta-beskrivningarna är ett av de äldsta och fortfarande viktigaste sökelementen. Vissa påstår att meta-beskrivningarna inte påverkar rankingen men det finns trots det all anledning att lägga tid på att formulera en bra meta-beskrivning. Det är ofta, dock inte alltid, denna som sökmotorerna väljer att visa upp i sökresultatet som snippet. En väl formulerad meta-beskrivning fungerar som en annons och hjälper dig att sälja in sökresultatet till den som söker. Och den tar inte lång tid att skriva, så skriv den!

15 Struktur

Strukturerar du din data för att underlätta listningar?

Sökmotorerna jobbar hårt för att förstå innehållet på din sida och allt du kan göra för att underlätta är naturligtvis bra. Genom att förse sökmotorerna med data kopplat till innehållet blir det lättare att kategorisera. Det finns många olika sätt att göra det på men det är bra att hålla sig till specifika standarder. Exempelvis har Google bra guider över hur du bör markera innehållet på dina sidor.

16 Rubriker

Innehåller dina rubriker och underrubriker relevanta sökord?

Rubriker som är taggade med H1, H2 och så vidare hjälper sökmotorerna att förstå hur din sida är strukturerad och vad som är viktigt. Använd alltid en H1 för huvudrubriken och åtminstone någon H2 och H3 för dina underrubriker. Om de sökord och sökfraser du vill bli hittad för finns i någon av dina rubriker är chansen betydligt större att du hamnar högre upp på den organiska listan. Men utgå alltid från användarvänligheten och tänk på att dina rubriker också ska hjälpa till att underlätta läsningen.

17 Stapling

Använder du de ord du vill hittas på överdrivet många gånger?

Att nämna ordet eller frasen du vill optimera för ett visst antal gånger på din sida är givetvis bra. Men att använda dessa för många gånger och stapla dem på varandra kan ha motsatt effekt. Google och andra sökmotorer ser igenom detta och läser av att det inte gör innehållet lättillgängligt för mottagaren.

18 Gömt

Använder du färger och designelement som döljer de ord du vill hittas på?

Det här är ett gammalt trick som du bör undvika och som sökmotorerna lärt sig att se igenom. Ett exempel är om du skriver ditt sökord eller din sökfras ett stort antal gånger i din footer med samma färg som bakgrunden. På så vis störs inte besökaren av att orden ligger där samtidigt som sökmotorerna känner av att de finns där. Men det har som sagt omvänd effekt och du kan lätt blir straffad av sökmotorerna för den typen av aktiviteter.

  

Förtroende - se till att man kan lita på din webbplats

Precis som sökmotorer kan lära sig att lita på länkar och sociala konton kan de lära sig att lita på olika webbplatser. Många SEO-experter ser förtroende som en av de viktigaste faktorerna för hur väl en webbplats rankar på olika sökord och sökfraser.

19 Auktoritet

Har din sida hög auktoritet?

Ingen vet exakt hur sökmotorerna räknar ut auktoritet och det finns säkert flera saker som påverkar. Den typ av länkar som din webbplats får i form av kvalitativa länkar och inläkningar från sociala medier spelar alla en viktig roll. Likaså påverkar negativa kommentarer och

20 Engagemang

Spenderar dina besökare mycket tid på sidorna eller har du en hög bounce-rate?

En kvalitativ webbplats skapar meningsfulla interaktioner med sina besökare. Något som sökmotorerna försöker mäta på olika sätt. Bounce-rate är ett sätt. Fortsatte besökaren vidare på din sida eller gick hon eller han direkt tillbaka till sin sökning? Om besökarna spenderar lång tid på dina sidor är detta något som sökmotorerna tolkar som att du har relevant och intressant innehåll. Kommentarer, delningar och gilla-markeringar är andra former av mätpunkter.

21 Historik

Har du haft din webbplats och domän under lång tid?

Eftersom sökmotorerna besöker din webbplats med jämna mellanrum kan de läsa av hur den utvecklas över tid. Om du plötsligt börjar länka till nya sidor eller skapar innehåll som inte passar in är detta saker som sökmotorerna kan snappa upp när du haft din webbplats ett tag och eventuellt straffa dig för detta. Samtidigt ska ju en webbplats förändras för att utvecklas men det bör ske inom de ”normala” ramarna. En god track-record är bra för din webbplats som sakta men säkert arbetar sig upp i de organiska flödena.

22 Piratflaggat

Innehåller eller har sajten innehållit piratflaggat content?

Att ha innehåll som klassats som piratflaggat är såklart inte positivt i sökmotorernas ögon. Sträva efter att gå efter regelboken och skapa kvalitativt innehåll som är relevant både för sökmotorerna och dina besökare.

23 Annonser

Har du mycket annonser på din sajt?

För mycket annonser kan också dra ned sökresultatet generellt. Dels stjäl det utrymme från redaktionellt innehåll som är viktigast för det organiska resultatet, dels kan det uppfattas som störande både för sökmotorer och besökare eftersom det även stjäl fokus från det som du egentligen vill berätta om.

  

Länkar - arbeta med rätt typ av länkar

Länkarna var den första riktigt avgörande faktorn ”off-page” för hur väl en webbplats eller sida rankar på ett visst sökord eller en viss sökfras. Google var snabbast ute med att räkna länkar för att avgöra relevans. Än idag är länkar, tillsammans med bra innehåll, något av det viktigaste för att lyckas. Men alla länkar är inte lika värda.

24 Kvalitet

Kommer dina länkar från trovärdiga, kvalitativa och respekterade sajter?

Sökmotorerna räknar och bedömer alla länkar in till din webbplats men beroende på varifrån de kommer som värderas de olika. Generellt kan man säga att en länk från en stor, respekterad webbplats ger mer kraft än en länk från en mindre välbesökt webbplats. Länkar från sidor, som bör vara relevanta för en sajt som din beroende på bransch etc, kan också ge högre ranking.

25 Texter

Använder du rätt ord för dina länkar till andra sidor?

När någon länkar till dig eller du länkar till någon annan är det viktigt att använda rätt ord och fraser i länken. Sökmotorerna tolkar texten för att bedöma hur relevant länken är och med rätt text beroende på landningssida och innehåll kan länken uppfattas som mer värd.

26 Antal

Har du många länkar som pekar till dina sidor?

Antalet länkar är också en viktig faktor som påverkar rankingen. Många länkar från många olika webbplatser är såklart det bästa men som nämnts tidigare så påverkas det också av vilken kvalitet länkarna har och vilken kvalitet webbplatsen som det länkas från har.

27 Betalda

Har du köpt länkar i tron att du ska rankas högre?

Ett stort antal länkar som plötsligt dyker upp på en webbplats är en tydlig varningsklocka för de flesta sökmotorer idag. I värsta fall kan det innebära att webbplatsen straffas för detta och att få straffet hävt är inte det lättaste. I slutändan handlar det om att följa Googles regler och varken köpa eller sälja länkar.

28 Spam

Har du skapat länkar genom att spamma bloggar, forum eller andra sajter?

Detta är såklart heller inte att rekommendera. Sökmotorerna är smarta idag och reagerar direkt när de misstänker att något inte går rätt till eller avviker från det normala. Skulle du ha gjort något fuffens eller fått hjälp av någon SEO-expert som inte är renhårig kan du såklart ta bort länkarna och hoppas på att du blir förlåten…

Personligt och socialt - anpassa upplevelsen efter behov

För ett antal år sedan såg alla exakt samma sökresultat. Idag är det ingen som ser exakt samma. Alla får en anpassad upplevelse beroende på vem du är, var du är och vad du sökt på tidigare.

29 Land

Vilket kommer dina besökare från?

En av de viktigaste sökparametrarna att förstå sig på är att rankingen skiftar beroende på vilket land du befinner dig i. Om du har en verksamhet som opererar på flera marknader är det viktigt att sökmotoroptimera för varje språk eftersom det land du befinner dig i som besökare är en viktig parameter som avgör vilka resultat du får.

30 Lokalt

Vilken stad eller region kommer dina besökare från?

De flesta sökmotorer stannar inte på landsnivå utan personaliserar resultatet även beroende på i vilken stad eller ort du befinner dig. Därför är det viktigt att du ser till att din webbplats och dina sidor är relevanta på de orter där du är verksam genom att optimera för lokalt sök. Och glöm inte att hålla dina uppgifter kopplade till olika sökmotorers kartor uppdaterade.

31 Historik

Besöker någon regelbundet din sajt?

Detta är något som sökmotorerna känner av och som påverkar den personens sökresultat. Det är dock inte mycket du kan göra får att påverka dina sidor så att de blir ännu mer relevanta ur detta perspektivet. Och det kanske inte heller är så bra att optimera en eller specifika besökare utan snarare för en bredare målgrupp eller specifika personas.

32 Rykte

Delar och gillar inflytelserika personer ditt innehåll i sociala medier?

Detta är en viktig parameter som sökmotorer tar hänsyn till. Precis som med länkarna så är olika personers konton olika mycket värda och påverkar sökresultatet och din ranking olika. Se till att du är närvarande i flera sociala medier och att du delar med dig av ett relevant och kvalitativt innehåll som andra i sin tur vill dela med sig av. Att skapa flera egna konton för att få länkar och delningar är inte att rekommendera.

33 Delningar

Är det många som delar eller gillar ditt innehåll i sociala medier?

Ju bättre innehåll, desto större chans att få välrenommerade personer som delar och gillar. Och ju mer engagerad du själv är i olika sociala nätsammanhang desto större chans har du att fler ska vara intresserade av att engagera sig i ditt innehåll. Sträva efter att successivt bygga upp ett nätverk med inflytelserika personer som kan tänka sig att dela och gilla det du gör.

Vill du ladda ner innehållet på den här sidan kan du göra det här...

Whitepaper SEO för B2B

Utveckla företagets SEO

Vid det här laget har du förhoppningsvis förstått hur viktigt det är att arbeta med SEO för att bli hittad av dina potentiella kunder. För att dra igång arbetet behöver du ett starkt team som kan hjälpa dig att analysera och optimera. Vi på Navigator kan hjälpa dig att optimera din webbsida genom att optimera samspelet mellan redaktionellt innehåll, struktur, design, formatering och bakomliggande kod. Vi ser till att dina onpage- och offpage-aktiviteter skapar trafik till din sida.

Vill du ha hjälp hittar du våra tjänster inom SEO här.

Tjänster inom inbound och content marketing